Návod k pluginům

Zde je seznam pluginů a commandy, které jako hráči můžete použít.

HEROCHAT

Tento plugin do hry přidává možnost chat kanálu a mění vzhled whispů.
Příkazy:

 • /tell <nick_hráče> – tímto napíšete soukromou zprávu.
 • /ch <kanál> – tímto si určíte, jaký kanál chcete mít jako defaultní.
 • /<kanál> <text> – takhle píšete do vybraného kanálu. Kanály jsou „Global (G)“ a „Shop (S).“
 • /ch join <kanál> – tímto se přihlásíte do daného kanálu.
 • /ch leave <kanál>– tímto se ohlásíte z daného kanálu.

AUTHME

Tento plugin do hry přidává heslo ke každému účtu.
Příkazy:

 • /login <heslo> – tímto se ve hře přihlásíte.
 • /changepassword <staré heslo> <nové heslo> – takto si změníte heslo.

MYHOME

Tento plugin slouží k tomu abyste se mohli portnout na předem určené místo.
Příkazy:

 • /home set – tímto si určíte, kde má být váš home.
 • /home – takhle se portnete domů
 • /home invite <nick_hráče> – takhle přidáte hráče na váš home, když máte private.
 • /home <nick_hráče> – takhle se portnete do domu hráče, pokud má nastavený home jak public.
 • /home public – takhle zpřístupníte váš home veřejnosti.
 • /home private – po zadání tohoto bude váš home soukromý.

RESIDENCE – označuje se dřevěnou SEKEROU !

 • Případně video jak residenci označit ZDE.
 • Druhý díl ZDE – obsahuje, jak označit residenci pomocí expand a nastavení flagů (i pro kamaráda).

Poznámka: [hranaté závorky] znamenají určitý, nevolitelný text, zatímco <špičaté závorky> znamenají volitelný text (tzn.: můžete uvést cokoliv).

Informativní příkazy

 • /res ? [číslo] – Zobrazí informace o příkazech ve hře.

Výběr oblasti
Oblast se vyměřuje pomocí dřevěné sekery dvěma body. Označuje se ve hře 3D prostor, takže označíme nejnižší rohový bod tím, že klikneme levým tlačítkem na block (bouchneme do něho) a protilehlý nejvyšší bod označíme pravým kliknutím na block. Při obou případech vám to napíše hlášku o vytvoření primarního a sekundárního bodu. Pro hráče je maximální velikost 30 x 30 x 255.

Vytvářecí příkazy

 • /res create <Jméno_residence> – Vytvoří residenci na základě vyznačené oblasti. (např. /res create Hrad)
 • /res remove <Jméno_residence> – Zruší residenci.
 • /res subzone <Jméno_residence> <Jméno_subzony> – Vytvoří menší zónu v residenci, kde mohou fungovat jiné nastavení. Pro nastavování subzony dostanete jméno složením <Jméno_residence>. <Jméno_subzony> (např. to bude ,,Residence.subzona“ a nastavuje se pod tímto jménem jako residence).

Upravovací příkazy

 • /res message <Jméno_residence> [enter/leave] <Zpráva> – Nastaví zprávu, která se zobrazí hráčům, když přijdou (enter) do residence/subzony, nebo při opuštění (leave).
 • /res message <Jméno_residence> remove [enter/leave] – Odstraní oznamovací zprávu.

Praporkové (flag) příkazy
True (t) – Ano, False (f) – Ne

 • /res set <Jméno_residence> [flag] [true/false] – Nataví flag na pravost, nebo nepravost pro všechny hráče. Pozor! Pokud nastavíte tímto příkazem flag build na true, tak to bude platit pro všechny hráče a každý vám tam bude moct stavět! Proto pokud chcete povolit v resce stavět jen kamarádovi, použijte příkaz níže \/
 • /res pset <Jméno_residence> <Jméno_hráče> [flag] [true/false] – Nataví flag na pravost, nebo nepravost jen pro daného hráče.

Důležité flagy, které můžete nastavit

Úplný seznam VŠECH flagů zjistíte po zadání: /res flag ?

Podrobnější informace jednotlivých flagů zjistíte napsáním: /res [název_flagu] ?

 • build – možnost pokládat a ničit bloky v residenci
 • place – možnost pokládat bloky v residenci
 • destroy – možnost ničit bloky v residenci
 • use – možnost využívat tlačítka, páčky, apod.
 • container – možnost otevírat truhly, pece, dveře, atd.
 • pvp – možnost bojovat v residenci (ovlivňuje také fungování házecích elixírů)
 • tp – možnost teleportovat se k residenci
 • ignite – možnost zapálit oheň v residenci
 • animalkilling – zabíjení zvířat v residenci
 • firespread – šíření ohně v residenci
 • bucket – používání kyblíku v residenci
 • flow – tekoucí láva a voda
 • lavaflow – tekoucí láva
 • waterflow – tekoucí voda
 • creeper – bouchání creeprů
 • monsters – spawnování příšer v residenci
 • animals – spawnování zvířat
 • piston – pistony v residenci
 • diode – používání reapetru
 • lever – používání páčky
 • button – používání tlačítka
 • door – používání dveří
 • table – používání pracovního stolu
 • enchant – používání kouzelného stolu
 • brew – používání varného stojanu
 • bed – používání postelí
 • cake – jedení dortu
 • note – cinknutí notebloku
 • vehicledestroy – zničení vozíků
 • shear – stříhání ovcí
 • leash – vyvedení mobů z residence
 • keepexp – xp po smrti zůstanou
 • keepinv – věci v inventáři po smrti zůstanou
 • enderpearl – teleportace pomocí enderperel
 • iceform – tvorba ledu
 • riding – jízda na koni nebo oslovi
 • snowball – odhazování pomocí sněhových koulí
 • day – den navždy
 • night -noc navždy
 • sun – slunečné počasí navždy
 • rain – déšť navždy

Při nové residenci je pro hráče, co vlastní residenci true na move, build, use a container. Takže si to nemusí nastavovat.